Het nieuwe KB is op 30/4/2012 verschenen

Publicatie_2012022166

Klik op de link hierboven, en je kan het op 30 april 2012 gepubliceerde Koninklijk Besluit zelf lezen. Welk zijn de stappen die je nu moet nemen?

  1. Volg onze raad op: neem contact op met de Rijksdienst van Pensioenen te Hasselt (en nergens anders !!!) en dien je aanvraag tot mijnwerkerpensioen in bij hen. Je zal van hen een schriftelijk antwoord krijgen.
  2. Is dit antwoord negatief en meen je toch recht te hebben op een mijnwerkerpensioen? Neem dan contact op met je vakbond. De vakbonden hebben toegezegd om juridische ondersteuning te geven voor de mijnwerkers die benadeeld zijn.
  3. WACHT niet af, heb je recht op je mijnwerkerspensioen, neem het dan!

We zouden het op prijs stellen als iedereen ons tevens op de hoogte houdt van de evolutie van zijn dossier (mailen naar info@mijnwerker.info).

Dat dit Koninklijk besluit er nu zo snel gekomen is, is te danken aan de belangeloze inzet van enkele mijnwerkers die er in slaagden om de boodschap over te brengen aan een snel groeiende groep ex-collega’s. Ook de vakbonden zijn van in het begin aan onze kant komen staan, een wapenfeit dat we zeker niet mogen vergeten!

Ze mogen alleszins zeggen van koolputters wat ze willen, maar we zijn wel solidair! Ook al zijn we méér dan 20 jaar later, de vlam brandt nog steeds!

We zijn er in geslaagd om de aanval die op de pensioenen van alle 27382 mijnwerkers was ingezet te counteren. De herberekening van de pensioenen was namelijk de volgende stap. Het KB stelt nu ook deze financiele voordelen (zoals de verwarmingstoelage) waar we recht op hebben veilig.

We zijn er in geslaagd om bijna alles terug recht te zetten wat bij de regeringsvorming zomaar van tafel was geveegd. En dit omdat jullie één blok vormden. Zolang wij dat blijven doen, wordt er met ons rekening gehouden.

Er is echter nog steeds een probleem voor 12 bovengronders volgens het ministerie van pensioenen. Volgens diezelfde bron is men op zoek naar een oplossing voor deze mensen conform de afspraken van 1989. Ons standpunt is klaar en duidelijk: geen enkele mijnwerker laten we in de steek! Samen zijn we sterk. Zolang we alles op de voet volgen, samen met jullie, zijn we een factor waar men mee rekening houdt. Spreek erover met jouw ex-collega’s, laat hen ook intekenen op onze site. Hoe meer mijnwerkers we kunnen bereiken, hoe sterker we zijn.

Hou onze site in het oog, binnenkort nodigen we jullie uit maar dan onder de naam KS-Vriendenkring. Dat wordt de vereniging die in toekomst onder meer jullie mijnwerkersbelangen zal behartigen.

 

Geduld aub !!!

We krijgen heel wat reacties, en hebben er ook begrip voor dat men zo snel mogelijk klaarheid wil. Er zijn er ook die menen dat wij zomaar dingen uit onze hoed kunnen toveren. Nu dat is NIET zo! We gaan geen dingen verkondigen die niet waar zijn, we gaan geen valse hoop wekken. Zolang als we geen concrete bewijzen hebben, publiceren we liever niets. Hou je ondertussen aan dat wat gezegd werd op de meeting van 22/2/2012 en hou ons op uw beurt ook op de hoogte!

Deze site heet “mijnwerker.info” en de vereniging “ksvriendenkring“. It’s all about us => wij maken geen onderscheid tussen Oost, West, … !!! Wij  mijnwerkers van KS, werden allemaal herhaalde keren bedrogen, belogen én bestolen. Hebben jullie nu nog altijd niet begrepen wat “verdeel en heers” betekent?