Pensioenaanvraag

Beste vrienden, uit de reacties blijkt dat jullie massaal de oproep (men spreekt over meer dan 600 aanvragen totnutoe) volgen. Toch zijn er nog heel wat vragen ivm de te volgen procedure. Hier ons advies:

Neem PERSOONLIJK contact op met de RVP-Hasselt. Laat je niet afschepen dat je niet daar moet zijn, volgens de Minister van Pensioenen is enkel de RVP-Hasselt bevoegd over de mijnwerkerspensioenen.  Vraag ALTIJD een schriftelijk officieel document van je persoonlijke pensioentoestand. Hou ons op de hoogte (stuur ons een kopie van het document per email naar info@mijnwerker.info), we kregen wel al mails, maar we kunnen enkel werken op basis van officiële documenten. Meen je recht te hebben en kreeg je een negatief antwoord: wend je tot de vakbond waarbij je aangesloten bent.