Heeft Limburg nog toekomst ?

Gisteren nam een delegatie van de KS Vriendenkring deel aan de Mars voor de Toekomst. Uiteraard in uniform! We hebben in de afgelopen weken ook vele gesprekken gehad met ex-mijnwerkers, die getroffen zijn door de sluiting van Ford en haar nevenbedrijven. Dit resulteerde in een interne enquête. Hieruit bleek dat er moest gezorgd worden voor een “straf” én tegelijk een sterk signaal. Een straf voor de contract- en woordbreuk van Ford én een signaal naar andere multinationals die hier nog altijd heel goedkoop mensen op straat kunnen zetten. Goedkoper dan in onze buurlanden ! Hier plakken we € 200.000/ ontslagen werknemer op. Omdat dit een schadevergoedingseis is, is dit een NETTO-bedrag. Ten op zichte van de miljoenen euro’s die de CEO’s maandelijks opstrijken, een schijntje! (en dan heb ik het niet alleen over Ford, maar denk maar aan Dexia!)

Hier stopt het echter niet. We eisen de oprichting van een “pool” waarin ALLE ontslagen werknemers terecht komen (dus niet enkel voor Ford). Een Limburgse begeleidingsdienst, maar gezien de crisis misschien wel een goed idee om dat in alle provincies te doen. In de pool krijgen de werknemers een bijpassing tot 90% van hun nettoloon, dit gefinancieerd door de ontslagvergoedingsregelingen die nu al bestaan, maar waar niet (of ten minste niet door de juiste mensen) uit geput wordt. De deelnemers aan de pool worden herschoold of omgeschoold om zo snel mogelijk terug op de arbeidsmarkt terecht te kunnen. Hoe beter men hierin slaagt hoe minder werkloosheid en hoe kleiner de pool kan worden gehouden.

Ten slotte las ik vandaag de krant, de reacties op het artikel (zie link hieronder). Toch vreemd dat de gewone man onder elkaar zo bitsig en jaloers is. Dat is misschien de reden waarom dat die “dikke mannen” alsmaar rijker worden: die komen wél goed overeen als het er over gaat om ons te pluimen. Wat wij als mijnwerkers al lang geleerd hebben: alleen op elkaar kan je tellen, alleen samen ben je sterk en kan je bergen verzetten. Ieder voor zich en de rest kan stikken => dat is de zekere weg naar armoede

HBVL 12-11-2012

ZITA