25 Jaar geleden… 31 maart 2013 sluiting KS-Winterslag

Op 31 maart 2013 is het exact 25 jaar geleden dat KS-Winterslag sloot. Een moment om even bij stil te staan. Winterslag was namelijk de eerste mijn waar men begon steenkool te ontginnen (in 1917). Hier stond de oudste (1915)  én de jongste schachtbok (1963) van de Kempense Steenkolenmijnen.

Koolmijnwinterslag 29-03-2009 12-27-03

Velen zullen met een lichte weemoed terug denken aan voorbije tijden. Het beeld dat we hebben is door de tijd toch zeker een stuk geromantiseerd. We zijn de inspanningen, de warmte, het stof, het gevaar en lawaai uit de mijn al lang vergeten. Alleen de kameraadschap, de verbondenheid, die herinneren we ons nog maar al te levendig. En natuurlijk de straffe verhalen.. waarvan sommige echt én waarachtig gebeurd zijn 😉

Toch is de spirit van de mijn er nog, hij leeft nog in onze Limburgse provincie. Dat hebben we gemerkt want als het nodig is, zijn er nog échte mijnwerkers. Klaar om de handen in elkaar te slaan.

Namens het bestuur van de KS Vriendenkring wensen we jullie, familie en vrienden en prettig Paasfeest.pasenindesneeuw