Nederland: 2015 is het jaar van de Mijnen

In 2015 is het 50 jaar geleden dat de sluiting van de Nederlandse mijnen aangekondigd werd in De Toespraak. 2015 is het Jaar van de Mijnen, M2015. De mijnhistorie heeft zijn stempel gedrukt op Zuid-Limburg. De geschiedenis en de gevolgen van het mijnbouwverleden voor met name de Westelijke en Oostelijke mijnstreek zijn nog steeds merkbaar. Daarom worden er in M2015, Jaar van de Mijnen, talloze activiteiten, tentoonstellingen en programma’s georganiseerd

In het kader van dit gebeuren bij onze buren, brachten een aantal Nederlandse ex-mijnwerkers een bezoek aan onze regio. Terwijl men in Nederland na de sluiting van de laatste mijn in 1975 ervoor koos om alles te slopen, waren ze verrast en ontroerd dat het Mijnerfgoed hier bewaard en gevaloriseerd werd (alhoewel het nog beter zou kunnen, naar onze bescheiden mening).

Mijnen in Zuid-Limburg

Mijnerfgoed

Ons Mijnverleden

Mijnwerkers-treffen Waterschei

We hadden het getroffen, het was een schitterende dag om al die oude makkers nog eens terug te zien. Een 500-tal mijnwerkers, afkomstig van alle voormalige Mijnzetels en zelfs delegaties uit Nederland en Duitsland zakten op zaterdag 7 maart af naar het hoofdgebouw van zetel Waterschei (C-mine, voor de jongere generatie ;-)).

Er werden weer tonnen kool gemaakt, zoals altijd als mijnwerkers elkander tegen komen, de pintjes smaakten maar vooral het treffen was voor iedereen een succes. Zéker voor herhaling vatbaar!

Lees hieronder meer over het treffen:

Het Laatste Nieuws

Het Belang van Limburg

Het Nieuwsblad