Loopbaaninformatie

Hebt u als ex-mijnwerker nood aan attesten en dienststaten als bewijs van uw loopbaan als mijnwerker? Richt u tot de Dienst voor uitkeringen.

U hebt in het Kempisch bekken gewerkt: de dienst “Loopbanen” van de Dienst Uitkeringen – Mijnwerkers – Kempen heeft de loopbaangegevens. Wend u tot deze dienst als u een overzicht van uw dienstjaren nodig heeft (zie contact)

 • mijnwerkers@riziv.fgov.be
 • Tel.: +32(0)11 45 77 68 of +32(0)11 45 77 61
 • Invaliditeitspensioen : +32(0)11 45 77 63
 • Loopbaangegevens : +32(0)11 45 77 68
 • Diensthoofd: +32(0)11 45 77 61
 • Fax : +32(0)11 45 77 60
  Dienst voor Uitkeringen – mijnwerkers –Kempen
  Guffenslaan 33
  3500 Hasselt