Pensioenaanvraag

Beste vrienden, uit de reacties blijkt dat jullie massaal de oproep (men spreekt over meer dan 600 aanvragen totnutoe) volgen. Toch zijn er nog heel wat vragen ivm de te volgen procedure. Hier ons advies:

Neem PERSOONLIJK contact op met de RVP-Hasselt. Laat je niet afschepen dat je niet daar moet zijn, volgens de Minister van Pensioenen is enkel de RVP-Hasselt bevoegd over de mijnwerkerspensioenen.  Vraag ALTIJD een schriftelijk officieel document van je persoonlijke pensioentoestand. Hou ons op de hoogte (stuur ons een kopie van het document per email naar info@mijnwerker.info), we kregen wel al mails, maar we kunnen enkel werken op basis van officiële documenten. Meen je recht te hebben en kreeg je een negatief antwoord: wend je tot de vakbond waarbij je aangesloten bent.

18 gedachten over “Pensioenaanvraag”

 1. Ik ben vandaag dus zoals zovelen mijn pensioen gaan aanvragen en kreeg al onmiddellijk te horen dat het geweigerd zou worden. Je kan hier niets komen doen werd me gezegd.
  Ik ben bovengronds mijnwerker van het westen en ben met de laatste keuze vertrokken en heb er gewerkt tot eind ’92. Dat wil dus zeggen dat ik het statuut van mijnwerker heb.(Dat is ons toen althans beloofd.) Normaal zou ik dus op mijn 60 ste op pensioen kunnen gaan.
  Dit bevestigde de man bij RVP hasselt mij ook (mondeling) hij beweert dat er niets veranderd is en dat ik op mijn 60 met pensioen zou kunnen gaan. Wat ik natuurlijk weerlegde. Hij heeft nu mijn pensioen aangevraagd en ik zal een schriftelijk antwoord krijgen. Omdat ik echter nog maar 49 ben heeft het geen nut zei hij, je kunt dat nu nog niet aanvragen.Ik citeer even zijn woorden:”wat jullie willen zien is dat we bevestigen dat je op 60 met pensioen kan, maar dat kunnen we niet zei hij, we kunnen enkel het pensioen aanvragen.” Ik wacht nu mijn schriftelijke antwoord af en zal dit dan doorspelen naar jullie.
  Neem ik dan ook best contact op met de vakbond of spelen jullie dit door aan hen?
  Is het de bedoeling dat we nu al contact opnemen met de mensen van de vakbond of kan dit nog wachten?

  1. Hallo Martin,

   We hebben niet altijd de gelegenheid om alle vragen correct te beantwoorden, zoals je wel weet beschikken wij niet over de gegevens van alle mijnwerkers, de RVP heeft die wel. We bekijken alle vragen/opmerkingen en zetten die geregeld online, al dan niet voorzien van een antwoord. Ik begrijp goed dat er velen van ons willen horen dat ze hun pensioen krijgen, en dan nog liefst een dik pensioen, maar daar hebben wij niets over te zeggen, wij zijn ook maar collega-ex-mijnwerkers! We wachten op dit moment de reacties af die de RVP geeft aan mensen die hun pensioen aanvragen, en bundelen die.

   Feit is, dat de nieuwe wet (die kan je woord voor woord nalezen bij ons of in het staatsblad) sinds 30 april van kracht is. Die wet is er gekomen omdat men de hele pensioenwetgeving en het mijnwerkersstatuut van tafel had geveegd eind december vorig jaar. Onze (re)actie en de massale opkomst van enkele honderden mijnwerkers waren een signaal aan de politiek waar men rekening mee gehouden heeft. Het resultaat is de nieuwe wet, die geen onderscheid meer maakt en enkel rekening houd met de leeftijd, al dan niet mijnwerkersstatuut, boven ondergrond/kolenwasserij, aantal jaren tewerkgesteld in mijn.

   Aan de hand van de reacties die jullie krijgen van de RVP kunnen we om opheldering vragen, wat enerzijds de minister van pensioenen zegt in de wet en de manier waarop de RVP de zaken afhandelt. Maar sowieso, dat is een geduldoefening. Het is onbegonnen werk om telkens op elk individu te reageren, ieder geval is anders. In jouw geval heb je het Mijnwerkersstatuut, als ik dat mag afleiden uit wat jij schreef, en dat is een heel belangrijk gegeven.

   Wat de site betreft, aan de linker zijde zijn toch alle links goed zichtbaar, en ik hoop toch dat iemand die geïnteresseerd is, toch wat rondklikt op onze site. Als ik naar de gemiddelden in de staistieken kijk, gebeurt dat ook wel, hoor. In een volgend hoofdartikel zal ik wel verwijzen naar de info die er staat. Vooreerst moeten we de resultaten afwachten van de aanvragen, dus nog even geduld

   Mvg

   Robert

 2. Ik heb mijn mijnwerkers pensioen aangevraagd en vansdaag brief gekregen van RVP die luid als volgt letterlijk.
  Geachte Heer,
  OP 04.05.2012 heb U uw rustpensioen al mijnwerker aangevraagd vanaf 01.06.2012. Dit is een pensioen dat gebaseerd is op uw eigen tewerkstelling als mijnwerker.
  Enkel mijnwerkers die ondergronds hebben gewerkt, kunnen een werknemerspensioen verkrijgen voor hun 55ste op voorwaarde dat zij minstens 25 jaar ondergronds gewerkt hebben.
  Omdat U jonger bent dan 5 jaar en omdat u onvoldoende jaren ondergronds gewerkt hebt, hebt u op 01.06.2012 nog geen recht op dit pensioen.
  U kunt een nieuwe aanvraag indienen ten vroegste 1 jaar voordat u 55 jaar wordt of ten vroegste 1 jaar voordat u 25 jaar ondergronds gewerkt hebt.
  Deze beslisssing heeft geen invloed op uw eventuele pensioenrechten zoals overlevingspensioen, pensioen als zelfstandige en/of ambtenaar.

 3. Omdat U jonger bent dan 55 jaar en omdat u onvoldoende jaren ondergronds gewerkt hebt, hebt u op 01.06.2012 nog geen recht op dit pensioen

 4. Ik heb net dezelfde brief ontvangen en vrees dat lang niet alle mijnwerkers recht hebben op pensioen. Zeker die van het oostelijke bekkens gaan er volgens mij afvallen,doordat wij heel andere keuzes moesten maken dan onze collega’s van het westen. Ik hoop daarom dat ik in het ongelijke val maar vrees dat veel ex collega’s zich blij gemaakt hebben met een dooie mus.

  1. Hallo Jacky, ik ken je persoonlijke situatie niet, maar ik vraag me soms toch af waarom dat oost-west gedoe altijd erbij gehaald wordt. Als je bij KS werkte, in 1986 of in 1989 kreeg je dezelfde keuzes voorgeschoteld. Ik begrijp tot op de dag van vandaag nog steeds niet hoe sommigen hun toekomst verkwanselden voor wat zilverlingen… om dan achteraf beginnen te spuwen op diegenen die dat niet gedaan hebben. Hadden er veel meer gekozen om te blijven had het er vandaag heel anders uitgezien. Alleszins, we hebben nu samen een totaal fiasco voor alle mijnwerkers op enkele maanden weten terug te draaien tot het huidige KB. Het KB telt voor alle mijnwerkers, zonder enig onderscheid te maken. De enige conditie is, dat je mijnwerker moet zijn! Weldra richten we een vergadering in om jullie te informeren.

   Mvg

   robert

   1. Wij van het oosten hebben niks tegen die van het westen, wij zijn één groep mijnwerkers en we steunen elkaar. en ja wij hebben ook kunnen kiezen, maar zoals jullie waarschijnlijk wel weten hebben de syndicaten ons bewust slecht geïnformeerd, ik wilde mijn mijnwerkersstatuut behalen en naar het westen gaan en dat mocht niet volgens syndicaat enkel die kompels met 7 en 17 jaar mochten dat doen enkel voor verzilveren kon ik kiezen.
    niks Oost en west gedoe enkel eens mijnwerker altijd mijnwerker, samen staan we sterk.

    1. Ja, dat is inderdaad gezegd geweest, nadat Danny ons daarvan op de hoogte gebracht heeft. Wij zeggen niet zomaar dingen om de boel op stelten te zetten en kunnen alleen maar op basis van de feiten advies geven. Als je goed leest staat er wel wat anders als wat jij in je eerste opmerking geschreven hebt. Ook in het westen hebben bepaalde syndicalisten onrust gezaait en mensen foutief ingelicht. Ik herinner me nog heel levendig dat Cieters (ABVV-Beringen) met de megafoon de mijnwerkers wou tegenhouden, toen wij ze opriepen om eindelijk actie te ondernemen. Gelukkig volgden de mensen toen onze ordewoorden en lieten de ‘zogenaamde rode en groene verdedigers van de werkman” links liggen.

     mvg

     robert

 5. wij zijn al benadeeld van in het begin en zullen ons mijnwerkerspensioen ook niet krijgen en moeten gaan werken tot we er bij neervallen. ik zal me daar moeten bij neerlaggen en mij niet meer laten blij maken met uitspraken van ” ik ken een zekere Danny van de mijn in Winterslag en die heeft geen statuut en toch nu pas zijn mijnwerkersstatuut gekregen” fijn voor hem , maar wij dan.
  geergerde ex-mijnwerker

  1. Hallo Ivo,

   Mag ik weten wie die uitspraak heeft gedaan? Ik ben telkens aanwezig geweest op de meetings en heb dat wat jij hier citeert toch niet gehoord. Wat er wel gezegd is, is dat je via de RVP-Hasselt moet te weten komen of je in aanmerking komt, en wat je status is, op het vlak van mijnwerkerspensioen. Dit kan door een aanvraag hiervoor in te dienen bij de RVP Hasselt. Wij hebben ook gevraagd om ons op de hoogte te houden, zodat we op basis van alle reacties binnenkort een informatievergadering kunnen houden.

   Mvg

   Robert

   1. Mijnwerkersstatuut KS

    Mijnwerkersstatuut KS bewerkte zijn status: “Vandaag is het weer een historische dag voor de vereniging “mijnwerkersstatuut” geweest. De derde vergadering is gehouden in de Aula van de badzaal gelegen op de mijnsite van Heusden-Zolder. In de rittenkoers naar het pensioen is één etappe reeds gewonnen. Meer dan 600 personen kunnen op pensioen volgens de oude regeling of kunnen gewoon verder blijven werken. Hierin moeten ze zeer binnenkort een keuze bekend maken. De tweede etappe is gestart en dit is de rit voor de pensioenrechten van alle bovengrondse mijnwerkers (ergens tss de 14 en …personen). Op het programma dat ingeleid werd door Robert Coens, stonden de sprekers Stefaan Onraedt en Michel Dylst ingepland. Deze laatste spreker m.n. Michel heeft een enorm historische weergave gegeven tot op de dag van heden. Deze enorme en verhelderende spreekbeurt deed iedereen met verbazing staren naar de man die voor het eerst openlijk (terug) sprak en dit sinds 1992. Tot slot is gesproken en ter kennis gebracht dat er een vriendenkring “KS vriendenkring ” in de maak is en iedereen die wenst lid te worden van deze vereniging kan dit. Meer volgt later. Bedankt aan allen die zijn komen opdagen op deze derde vergadering. Als groep hebben we jullie nodig en de volgende keer nog veel meer. Last but not least, er is al iemand van het Oosten (Winterslag, met de voornaam Danny) die zijn pensioen heeft aangevraagd, na een weigering dit opnieuw heeft gedaan op advies van ons aanraden en die het nu wel is toegekend. Geïnteresseerd…. neem gerust contact met ons op.”

  2. hallo ivo ik heb ook ondergrond in winterslag gewerkt meer op verdiep 600 en daar 9JAAR EN 8 MAANDEN GEWERKT EN BEN OOK TOEN OVERGEGAAN NAAR Heusden-ZOLDER en nog daar 2,5 JAAR GEWERKT OOK Ondergronds wel een goede premie gekregen met ontslag maar ik heb tot vandaag nog geen pensieon of krijg het niet moet wachten tot ik 55 jaar wordt ook heb ik een of mijn legerdienst gedaan dat hoort ook eigenlijk er bij ze zeggen van niet zo worden we gedumpt altijd , groetjes ciao

 6. Beste, ik ben bijna 52 jaar en ben begin februari 2011 na bijna 20 jaar in de bouw afgedankt wegens te veel ziektedagen (2 operaties arthrose beide ellebogen). Ik was mijnwerker vanaf 09/84 tem 02/88 en was bij de eersten die in Zolder konden vertrekken met regeling 6C. Een tijdje terug kreeg ik een loopbaanoverzicht en daarop bleek ik in 1993 en 1994 met resp. 2dagen en 9 dagen inactiviteit ingeschreven te zijn. Ik schreef op 4 okt 2011 het RVP aan met enerzijds de vraag of ik recht had op mijnwerkersstatuut aangezien destijds, 1988, de gouverneur beloofd had dat alle huidige mijnwerkers hun statuut zouden behalen en anderzijds hoe dat zat met die dagen inactiviteit als mijnwerker in ’93 en ’94 terwijl ik in die jaren fulltime in de bouw tewerkgesteld was. Ik geef toe dat ik hoopte dat er vanwege die dagen in ’93 in ’94 op mijne boek er misschien een of andere regeling was getroffen voor de destijds nog werkende mijnwerkers uit Zolder vanwege de uitspraken van de gouverneur…
  Dit zijn de resp. antwoorden van RVP:
  27-10-2011 ‘Vanaf 55 jaar kunt u een rustpensioen genieten uitsluitend op grond van uw tewerkstelling als ondergronds mijnwerker.’
  05-04-2012 ‘Voor 1993 en 1994 werd ons doorgegeven door de RVA dat u als mijnwerker gekend was. Voor uw pensioenrechten zullen wij uw dossier doorgeven aan de dienst ramingen die met u contact zullen opnemen.’
  Gezien mijn huidig statuut (rechten op brugpensioen kwijt vanwege het ontslag) en medisch verleden (wat te licht bevonden word voor evt. invaliditeit) was ik vrij euforisch over het feit dat ik misschien op 55 jaar op pensioen kon gaan. Had ik immers in de bouw kunnen blijven was ik op hoogst waarschijnlijk op vervroegd brugpensioen wegens medische redenen op 56 jaar gegaan.
  Nu hoor ik echter verhalen van andere oud-mijnwerkers die met slechts 4 à 8 jaar ondergrondse mijnactiviteit en die op 55 jaar op rustpensioen willen gaan dat het RVP een raming geeft van slechts 300 à 400 €/mnd en de overige jaren als bv arbeider die gepresteerd zijn vòòr én na de periode van mijnwerker (20 à 27 beroepsjaren) niet meegerekend worden. Er werd door RVP gesteld: ‘Rustpensioen uitsluitend op grond van de tewerkstelling als ondergronds mijnwerker.’
  Mijn vraag als volgt: Moet je het rustpensioen als ondergronds mijnwerker dan aanvragen op 55 jaar op basis van een gemengde loopbaan? Bedankt om uw tijd om het hele verhaal te lezen en bij voorbaat bedankt voor uw antwoord!

  1. Hallo Roger,

   Wacht de raming af, dan weet je wat het voor jou betekend. Denk ook na bij een eventuele keuze, die is definitief als je ze een maal maakt.

   Mvg

   robert

 7. mijn excuses voor een vergetelheid in mijn laatste bericht, hier een verbeterde poging (regel 6 tem 9):
  Een tijdje terug kreeg ik een loopbaanoverzicht en daarop bleek ik in 1993 en 1994 met resp. 2dagen en 9 dagen inactiviteit _als mijnwerker_ ingeschreven te zijn .

 8. ik heb meer dan 10 jaar gewerkt in 2 verschillende mijnen en ook legerdienst gedaan maar ik krijg tot vandaag nog geen pensioen pas als ik 55 wordt ????? Wat is dat ,en wat rede ?? Ik moet blijven doppen werkloos

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.