Pensioen Mijnwerkers

Iemand was heel attent en zette dit bij de reacties:

In antwoord op uw vraag gesteld naar aanleiding van de uitzending van het radioprogramma Peeters & Pichal, delen wij u mee dat de regering enkele elementen van het pensioenstelsel voor de werknemers heeft aangepast. Deze wijzigingen hebben geen terugwerkende kracht en zijn van toepassing op de pensioenen die ten vroegste op 1 januari 2013 ingaan.

De wijzigingen hebben betrekking op: – vervroegd rustpensioen – gelijkgestelde periodes gelegen na 31 december 2011 – speciale stelsels (mijnwerkers, zeevarenden, vliegend personeel en beroepsjournalisten).

Voor de ondergronds mijnwerkers die op 31 december 2011 de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben blijft de oude regeling van toepassing.

De Koning zal, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad, overgangsmaatregelen voorzien voor de ondergronds mijnwerkers die de leeftijd van 55 jaar niet hebben bereikt op 31december 2011.

Dit is voorlopige informatie. De Rijksdienst voor Pensioenen kan momenteel geen verdere informatie verstrekken, aangezien de uitvoeringsbesluiten van de nieuwe regeringsmaatregelen nog niet gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad. U kunt de evolutie volgen op de website http://www.rvp.fgov.be.

Op deze pagina kan je zelf nalezen wat tot 31-12-2011 geldig was. Tot op dit moment verbergen de heren in Brussel zich achter uitspraken alsof er niets aan de hand zou zijn.

Nog aanvullend kan je bij de RIZIV ook nog deze informatie terugvinden. Je vindt er alles wat betrekking heeft op de sociale zekerheid van mijnwerkers en van de met ons gelijkgestelde werknemers.

Vincent & Co: Waarom dan zo geheimzinnig als er niets aan de hand is?

96 gedachten over “Pensioen Mijnwerkers”

 1. mag ik op pensioen gaan op 55 jaar ik heb 7 jaar ondergrond gewerkt in winterslag van 81 tot 87 als ondergrond

 2. beste Ivo heb van 1980 tot 1987 als ondergronder gewerkt in de mijn van eisden.
  had info bij pensioenfonds gevraagt. daar ik dit jaar 55 word kon ik mijn pensioen,
  aanvragen maar dan kreeg ik 8 / 25 ste betaald . dus blijven werken tot 60 a 62
  jaar. pensioen berekening in 45 ste of een hongerloon de keuze is snel gemaakt.
  ge ziet dat als iedereen een gelijke behandeling had gekregen dit allemaal niet,
  nodig was. en dat dit ons blijft achtervolgen tot het einde van ons leven.
  dus alle mijnwerkers aan een koord trekken kan er bij mij niet in.

 3. ben van juni 1983 tot april 1988 te werk gesteld geweest in de mijn van Winterslag en ben dit jaar 50 geworden aan het werken van 1979 wanneer pensioen ?

  1. deel 25 . vb 1500 gedeeld door 25 = 60.
   60 x 8 = 480 euro. zo hadden ze mij verteld omdat wij geen statuut
   kregen. daar de mensen met de laatste regeling hun jaren tot 25
   gewoon doorliepen. wat ook niet juist was tegenover de mensen
   die ze in het westen met 500.000 frank bruto wegstuurden.
   zo ziet ge dat iedereen gelijk bij mij ongeloofwaardig is
   gr willy.

 4. Koning bouwdewijn heeft de mijnwerker ooit als ereburger in belgie verklaard, wat doet koning Albert om ons te helpen???? Mischien hem eens herinneren dat zijn overleden broer ons deze titel heeft gegeven en hij ons nu laat stikken!!

 5. wie zijn die 14 bovengrondse mijnwerkers
  Werk nog steeds op de kolenhaven in Genk sedert 1983.
  Heb statuut bovengronds mijnwerker. Behoor ik tot die 14 bovengrondse mijnwerkers die nog moeten werken tot 62 jaar.

 6. Heb getekend voor 500.000 kan niet op pensioen zou zo gezegd geen RSZ betaald hebben maar heb maar 150.000 gekregen Heb ik recht op pensioen,heb nu al 30 jaar gewerkt

  1. Danny,

   Lees goed het bericht en het KB dat op de site staat. Enkel de RVP kan je uitsluitsel geven in jouw persoonlijk geval.

   Mvg

   robert

 7. Ik ben een mijnwerker , ik begon te werken 1980 tot 1988 gewerkt en nu ben ik 50 jaar wanneer kan ik op pensioen , kan ik nu pensioen aanvraag doen van nieuwe stelsels die op de staats blad verscheen . GROETJES antwoord a.u.b

  1. Hallo Erdogan,

   Je kan altijd een raming aanvragen op de RVP-Hasselt, je zegt echter niet of je een mijnwerkersstatuut hebt of niet, wat je gedaan hebt voor en na de mijnactiviteit (zijn dat gelijkgestelde jaren of niet)… Daarom is het best dat je aan de RVP vraagt vor meer informatie.

   Mvg

   robert

 8. Geachte; zou u mij kunnen zeggen of ik recht heb op verwarmingstoelage bij mn pensioen?,Ik heb t mijnwerkersstatuut maar was wel als bovengronder tewerkgesteld.
  Graag een antwoord.
  Vriendelijke groeten!

  1. Hallo Mathieu,

   Die info kan je op onze site ook terug vinden, maar dan moet je uiteraard de link ernaar toe weten. Omdat de vraag ook interessant is voor anderen hier het antwoord:

   De verwarmingstoelage

   Hoeveel bedraagt de verwarmingstoelage?

   De verwarmingstoelage bedraagt (aan index 133,42 op 01.02.2012) 29,91 EUR per jaar gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling in een steenkolenmijn en dit ten hoogste voor 30 jaar.

   Aan wie wordt de verwarmingstoelage toegekend?

   De verwarmingstoelage wordt naargelang het aantal bewezen jaren als mijnwerker, met een maximum van 30 jaar, toegekend aan:
   de gerechtigde op een rustpensioen, die gedurende ten minste 20 jaar gewoonlijk en hoofdzakelijk tewerkgesteld (of gelijkgesteld) was in de steenkolenmijnen (ondergrond en/of bovengrond) in België en/of een land van de Europese Economische Ruimte;

   de mijnwerker die op het moment dat zijn rustpensioen ingaat, een invaliditeitspensioen geniet ten laste van het Pensioenfonds voor mijnwerkers, waarop hij aanspraak kon of had kunnen maken op basis van de diensten die hij in de mijnen heeft verricht;
   Opmerking: in geval van onderzoek naar het recht op een overlevingspensioen, heeft de langstlevende echtgenote van een invalide mijnwerker niet automatisch recht op de maximum verwarmingstoelage;

   de gerechtigde op een rustpensioen die minstens 25 jaar gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling bewijst als mijnwerker ondergrond. De toekenning of niet-toekenning van een supplement heeft geen weerslag op de verwarmingstoelage.

   De toekenning of niet-toekenning van een supplement heeft geen weerslag op de verwarmingstoelage.

   Er bestaat een nauw verband tussen het pensioen en de verwarmingstoelage.
   Er mag voor de toekenning van de verwarmingstoelage enkel rekening worden gehouden met de dienstjaren als mijnwerker die werkelijk in aanmerking worden genomen voor de toekenning van het rustpensioen.
   De dienstjaren als bovengronds mijnwerker kunnen niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van de verwarmingstoelage vóór de leeftijd van 60 jaar.
   Een bovengronds mijnwerker kan namelijk pas met pensioen gaan vanaf 60 jaar, terwijl een ondergronds mijnwerker met pensioen kan gaan vanaf 55 jaar, of zodra hij een gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling als mijnwerker ondergrond bewijst.
   Voorbeeld:
   Een werknemer die 20 jaren gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling bewijst als ondergronds mijnwerker en daarnaast nog 3 jaren gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling bewijst als bovengronds mijnwerker, vraagt zijn pensioen aan op 55- jarige leeftijd. Hij heeft recht op een rustpensioen van 20/30sten als mijnwerker ondergrond en op een verwarmingstoelage voor 20 jaar.

   Indien minstens 20 jaar gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling als mijnwerker zijn bewezen, mag in 30sten worden toegekend. Indien door toepassing van artikel 10bis, de loopbaan werknemer tot minder dan 20 jaren wordt beperkt, mag toch nog in 30sten worden toegekend. De verwarmingstoelage mag dan echter niet worden toegekend.

   Indien betrokkene recht heeft op de verwarmingstoelage en het pensioen niet in 30sten wordt toegekend, maar in 45sten omdat dit voor betrokkene voordeliger is, blijft het recht op verwarmingstoelage bestaan (maximum voor 30 jaar).

   Hoe wordt de verwarmingstoelage betaalbaar gesteld?

   De verwarmingstoelage wordt betaalbaar gesteld vanaf dezelfde datum als die waarop het pensioen betaalbaar wordt gesteld.

   De gepensioneerde die volledig het recht op zijn pensioen verliest, verliest eveneens het recht op de verwarmingstoelage.
   Indien de betaling van het pensioen gedurende 1 maand wordt geschorst als sanctie in het kader van de controle inzake de toegelaten beroepsactiviteit, wordt ook de betaling van de verwarmingstoelage geschorst gedurende 1 maand.
   Indien het pensioen wordt verminderd met maximum 15 % wegens overschrijding van de toegelaten grenzen inzake de toegelaten beroepsactiviteit, blijft de verwarmingstoelage integraal uitbetaald.

   De verwarmingstoelage wordt elke maand samen met het pensioen betaald per maandelijkse fractie van 1/12de van het verschuldigd jaarbedrag.

   Bij feitelijke scheiding:
   indien de gescheiden echtgenote geen deel krijgt van het pensioen van de man, behoudt de man de verwarmingstoelage volledig;
   indien de gescheiden echtgenote een deel krijgt van het pensioen van de man, ongeacht de grootte van dat deel, wordt aan elke echtgenoot 50 % van de verwarmingstoelage uitbetaald.

   Bij wettelijke scheiding:
   De wettelijk gescheiden vrouw krijgt geen deel van de verwarmingstoelage van haar ex-echtgenoot.

 9. Geachte heer.

  Ik behoor met de mijnwerkers van Winterslag, Waterschei en Eisden die geen mijnwerkers statuut hebben (8 jaar dienst).
  Nu ben ik 51 jaar en heb 35 jaar gewerkt, als ik 55 jaar ben heb ik 39 jaar gewerkt.
  Maar als ik 55 jaar ben en mijn rustpensioen aanvraag krijg ik maar een berekening van 8 jaar mijnwerkers jaren!
  Zouden jullie iets kunnen doen of opkomen voor de mijnwerkers die in Winterslag , Waterschei en Eisden gewerkt hebben? Zodat de mijnwerkers allemaal gelijk behandeld worden!
  Zou u mij op de hoogte willen houden.

  Met vriendelijke dank.
  Groetjes Eric.

  1. Hallo Eric,

   De situatie is inderdaad zo, maar zoals al eerder gezegd, wij doen ons uiterste best en houden je op de hoogte. Voor ons zijn de mijnwerkers gelijk en dienen ze ook gelijk behandeld te worden, waar ze ook mogen gewertk hebben.

   Mvg

   robert

 10. hoe komt het dat er tussen oost en west onder scheid is
  ik ben met mijn buurman gaan kijken in hasselt
  hij werkte in zolder en ik in watershei heef minder jaren dan mij
  na drie weken krijgen wij post hij krijg zijn pensioen
  ik moest mij te rug aan melden 55 jaar

  1. Hallo Danny,

   Dat er dingen zijn die niet rechtvaardig zijn, daar moet ik jou niks van vertellen, dat weet je zo ook al. De pensioenberekeningen en het pensioenrecht hangt van vele factoren af. Om dat nu juist uit te pluizen moet je alle gegevens hebben: onder welk stelsel val je, hoeveel jaren ondergrond/bovengrond of gelijkgesteld heb je, tellen al die jaren mee, welke keuze heb je gemaakt en wanneer, telt je legerdienst mee, tellen je TIKB-schooljaren mee, heb je gewerkt bij post, overheid, leger of als zelfstandige en hoe lang, was je 55 jaar voor 31/12/2011, …
   Er is zeker geen onderscheid in de behandeling van Oost en West op dit moment, maar dat wil daarom niet zeggen dat men je pensioen op een presenteerblaadje aanbiedt. We houden het allemaal in het oog en laten jullie dan ook weten als er zich wijzigingen voordoen

   mvg

   robert

 11. Als ik mij niet vergis was het pensioenfonds voor de mijnwerkers een appart fonds ,
  bestaat dit niet meer ?

  1. Hallo Andre,

   Dat was inderdaad zo, men heeft sinds de pensioenhervorming (bij de vorming van de huidige regering)dit gewijzigd. Vanaf 31/12/2011 zijn de “regels” veranderd.

   Mvg

   Robert

    1. Vanaf 31/12/2011 zijn de “regels” veranderd met de bedoeling de rechten van de mijnwerkers op te heffen, vandaar al de problemen. Ik moest al op pensioen zijn vanaf 01/09/2008, volgens de RVP, maar ze hebben mij aan den draai gehouden op het gerecht tot na 31/12/2011. Ik vind dat deze nieuwe wetgeving niet van toepassing mag zijn voor opgebouwde rechten in het verleden. Waar gaat dit allemaal naar toe.

     1. Hallo Tony,

      We voelen met je mee. Het is uiteraard wel zo dat de nieuwe pensioenwetgeving wijzigingen laat ingaan vanaf 31/12/2011. Alle voorheen opgebouwde rechten blijven wel gehandhaafd tot aan die datum

      Mvg

      namens het bestuur

 12. beste,
  heb van 80tot 87 in de mijn van waterschei gewerkt tot nu in andere bedrijven mijn gezondheid gaat achteruit ben augustus 2012 55 jaar geworden kan ik met penioen gaan.
  groetjes rene

  1. Hallo Ahmet,

   Het is niet zo dat het voldoende is dat je maar even in de mijn gewerkt hebt dat je dan recht hebt op een mijnwerkerspensioen. Met 48 jaar ben je sowieso al veel te jong om met pensioen te kunnen gaan, tenzij je inderdaad voldoende of gelijkgestelde jaren ondergronds mijnwerk kunt bewijzen. Vanaf je 54ste jaar kan je een aanvraag tot pensioen indienen bij de Rijksdienst voor Pensioenen te Hasselt. En dan zul je ook een berekening voorgelegd krijgen, die aangeeft op welk pensioen dat je recht hebt.

   Mvg

   Robert

 13. geachte ik heb op de bovengrond gewerkt in eisden van 1975 tot 1996(juni) ,ik heb een bevestiging gehad van rvp dat ik op 60 jaar op pensioen mag,ik ben nu 57 jaar en kan op rustpensioen gaan op 58 jaar maar veel te veel verlies plus dat ik dan eerst op 65 jaar pensioen had,dus simpel wachten tot 60 jaar pensioen van de mijn. mvg JP

 14. Hallo..ik heb na zeven jaar ondergronds mijnwerkers dienst in winterslag een arbeidsongeval gehad en werd ondanks de verwondingen en hospitalisatie ontslagen wegens onwettige afwezigheid…..hehehe…..uiteraard werd deze zaak beslecht door de vakbond voor de arbeidsrechtbank waar ik deze zaak gewonnen heb…doch nadien mocht ik niet meer beginnen te werken, het ontslag bleef van kracht, uiteraard vanwege de kwetsuren en de medische verslagen….het was dus een schending van de arbeidsovereenkomst en arbeidsongevallen wetgeving….de vakbond kon niets meer doen….men vertelde mij dat mijn statuut in deze situatie verzekerd was….dit alles gebeurde net voor de sluiting van de mijnen…..ook hier heb ik geen cent gezien…..ik kreeg een brief dat ik een recht had op pensioen september 2008…..toen ik deze aanvroeg werd mij dat geweigerd….met uitsluiting van RVP eigen schrijven en de arbeidsovereenkomst en arbeidsongevallen wetgeving….wij zijn nu 2013 en ik heb nog geen pensioen gezien….dit kan toch zomaar niet….????

  1. Hallo Tony….

   Als je twee jaar in de Mijn ondergronds hebt gewerkt en ontslagen bent vanwege een arbeidsongeval wat resulteert in 23 jaar werkloosheid heeft u het statuut van 25 jaar mijnwerker ondergronds……dat is wettelijk bepaald….uw vakbond zou u daar mee moeten helpen….zij hebben deze zaak behandeld en zijn eigenlijk uw advocaat……wees behoedzaam voor discriminatie….

   Sucses…

   Ronny

 15. Ik hoop toch maar dat de koning er zo snel mogelijk iets aan doet want door mijn werk aan het kolenfront zit ik nu met rug pijn. pijn aan de schouders . Na mijn plotse ontslag zit ik nu bijna een half jaar thuis en vind ik na honderde sollicitatie geen werk meer.ik ben 54 jaar. Dus als ik 55 jaar ben kan ik mijn pensioen aanvragen maar krijg ik een bedrag van 450 euro maandelijks als ik dit hier lees. Klopt dat.Ik wou inthans naar beringen maar het syndicaat rade mij dit af omdat ik daar toch hetzelfde ging krijgen met alle gevolgen die er nu zijn.450€ of 1600€ zo ziet ge dat iedereen gelijk bij mij ongeloofwaardig is.

  1. Hallo Gi,

   Ik kan best begrijpen dat je dit als onrechtvaardig ervaart. Nochtans hadden alle mijnwerkers op dat moment dezelfde informatie. Door je te laten beïnvloeden door enkele vakbondsmensen heb je toen een keuze gemaakt die achteraf bekeken niet zo goed was. We hebben hier altijd volgehouden dat kiezen voor werk de beste sociale begeleiding is en zijn dat ook blijven volhouden. Dat + de samenhorigheid van onze groep mijnwerkers was ook de enige reden waarom er uiteindelijk méér uit de bus is gekomen.
   Ik ken jouw persoonlijke situatie niet, maar ik denk toch dat je nu je eigen rekening moet maken met de beschikbare informatie. Verder blijven werken zal je uiteindelijk veel meer opleveren. Dat je nu even niet aan de bak kan komen, is hopelijk een tijdelijke situatie. Misschien kan je eens bij de VDAB langs lopen voor een gesprek en om eens te kijken of er geen andere mogelijkheden zijn voor jou?

   Mvg

   Robert
   Secretaris KS Vriendenkring

  2. Tja…Gi….als men een letsel van het werk heeft word men van de werknemers verzekering tableau geschrapt. En zo is er maar één, maar vele mijnwerkers, die het onrecht nu moeten verbijten.

  1. Hoi Osman,

   Je moet daar persoonlijk voor gaan, Wend je tot de Rijksdienst voor Pensioenen
   Adres: Ridder Portmansstraat 16, 3500 Hasselt
   Telefoon:011 30 12 98

   mvg

 16. hallo ik heb van 1984 TOT OKTOBER 1988 gewerkt als mijnwerker in de ondergrond, ben vertrokken met een premie van 500000 Bfr . sindsdien werk ik op de bouw. ik word 54 Jaar in augustus . en vraag mij af of ik op 55 op pensioen kan gaan en met welk statuut ? nu heb ik 37 jaren gewerkt. groetjes

  1. Hallo Massimo,

   Keuze 500.000 betekende ook dat je het mijnwerkersstatuut opgaf. In jouw geval kan je dan enkel aanspraak maken op de effectief gewerkte jaren in de ondergrond (min 185 gewerkte of gelijkgestelde dagen/jaar wat vermoedelijk financieel niet interessant gaat zijn voor jou.

   mvg

   robert

 17. Hoi, ik wordt in januari 55 jaar en heb 10 jaar in de mijn gewerkt. Ik heb mijn pensioen aangevraagt en na de berekening hebben ze 20 jaar gelijkgesteld als ondergrondse mijnwerker. Ik krijg hiervoor met de verwarmingtoelage 2035 bruto per maand. De rest wordt omgezet in 45 ste dus mijn jaren gewerkt is nu 37 /45 , dit wil dus zeggen dat ik hiervoor niets krijg tot ik 42 jaar dienst bewijs en dan ervoor een brugpensioen krijg. Ik ben dus verplicht om door te werken tot minstens 60 a 63 jaar daar ik alleenstaande vader ben met 3 kindjes. De mijnwerkers worden echt in de stront gegooid hier in belgie hoor. Kan dit allemaal zomaar????? Grtj, Patrick

  1. Beste Patrick,

   Als ik jouw bericht goed begrijp heb je jouw mijnwerkerspensioen aangevraagd en is het ook toegekend, aangezien je een bedrag van € 2035 per maand opgeeft + aangeeft dat je alleenstaande bent. Je hebt nu de keuze, kiezen voor jouw mijnwerkerspensioen of blijven doorwerken. Door verder te blijven werken kan je alle gewerkte jaren in de berekening van jouw pensioen laten opnemen, maar dan moet je ook zoals iedereen (behalve de mijnwerkers) door werken tot de officiële pensioenleeftijd. Eerlijk gezegd, tenzij je veel beter verdiend hebt in de jaren, denk ik dat het nemen van jouw mijnwerkerpensioen de beste optie is voor jou. Het is echt al een groot vraagteken wat verder te blijven werken tot je 45/45 hebt voor jou méér kan opleveren, en of dat zinvol is. Je kan volgens de huidige wetgeving ook nog bij je pensioen een job/activiteit uitoefenen, maar ik kan daarbij niet jouw rekening maken, dat zal je zelf moeten doen.

   Dat men stilaan de mijnwerkers aan het bestelen is, dat is ons al lang duidelijk. Dat proberen we ook altijd uit te leggen, maar jammer genoeg gaat het interesse van de meesten van onze collega’s niet verder dan hun navel…. tot het pijn begint te doen. Gelukkig is niet iedereen zo

   Met vriendelijke groet,

   Robert

   Secretaris KS Vriendenkring
   info@mijnwerker.info

 18. in 15 10 1977 begonnen te werken,waarvan 6jaar ondergronds,momenteel nog werkende,
  wanneer kan ik op pensioen?
  graag een eerlijk antwoord

  1. Beste cateno,

   Je geeft niet aan hoe oud je bent, welke keuzes dat je gemaakt hebt bij de sluiting, of je recht hebt op mijnwerkersstatuut of niet, welke beroep(en) je hebt uitgevoerd achteraf. Dat zijn allemaal factoren die mee bepalen op welk soort pensioen je recht hebt. Je kan ook (tenminste als je 55 jaar of ouder bent) rechtstreeks contact nemen met de Rijksdienst voor Pensioenen te Hasselt of online (http://www.onprvp.fgov.be/nl/about/paginas/mypension.aspx) je pensioendossier raadplegen.

   Mvg

   robert
   Secretaris KS Vriendenkring

 19. hoi allemaal,ik heb van 1976 (juli) tot en met het einde van de sluiting in eisde ondergronds gewerkt als kolenhouwer ,boorman en 6 jaren nachtdienst in totaal ongeveer 13 jaar ,ben nu 54 jaar,heb laats een oud colega gesproken over zijn pensioen ,hij had 10 jaar gewerkt en kijgt € 1800 en elke 3e maand 300 voor beroepsziekte ,hij was al met 42 jaar gepensioneerd ,ik ben nederlander en ga nu ook aanvragen ,ik hoop dat mij iemand kan helpen om de juiste weg te volgen in Nederlan en belgie ,ik wil ook met het abvv gaan praten mdat ik toen bij hun was aangemeld,. hoop op een bericht waar ik iets mee kan doen

  1. Hallo Hanny,

   Ben jij in Belgie gedomicilieerd of in nederland? In principe kan je in het jaar dat je 55 jaar wordt een aanvraag indienen bij de RVP te Hasselt je kan ook je pensioendossier elektronisch opvolgen/aanvragen op de website http://www.onprvp.fgov.be/nl/about/paginas/pensonline.aspx
   Als jouw domicilie in Nederland is, vrees ik dat je met een probleem zit. In de pensioenwetgeving zit er namelijk een serieuze adder onder het gras als je niet in Belgie gedomicilieerd bent:
   http://www.onprvp.fgov.be/NL/profes/benefits/retirement/special/miner/periods/surface/Paginas/default.aspx
   (lees dit eens goed door)
   Ik zou zeker een aanvraag indienen, je hebt dan schriftelijk een bewijsstuk in handen, je bent trouwens niet verplicht om ook effectief in te gaan op hun antwoord

   Met vriendelijke groet,

   Robert

   Secretaris KS Vriendenkring
   info@mijnwerker.info

 20. weer met zvonko Robek ,ook heb ik de regeling van 800.000 gekregen er werd toen der tijd gezegd dat als je meer als 10 jaar gewerkt had ,je na een bepaalde tijd je pensioen kon aanvragen,ik heb altijd gedacht dat je er van belgie bericht of papieren van zou krijgen , maar nee,die oud colega had het met 42 jaar aangevraagd en ook gekregen ,ik heb van 76 tot einde gewerkt dus ongeveer 13 jaar ,dan zou je toch denken dat ik er recht op heb,
  groetjes aan jullie allemaal Zvonko

 21. Beste,
  Ik heb van 1982 tot 1989 als bovengronds mijnwerker gewerkt.
  Ik ben in 1989 met keuze 8 uitgestapt en met mijnwerkersstatuut.
  Kan u mij eens laten weten wanneer ik nu met pensioen kan gaan en hoe dit pensioen dan berekend wordt.
  Ik ben altijd blijven werken als arbeider/bediende tot op heden.
  Met vriendelijke groet,
  Achiel

  1. Hallo Achiel,

   Je kan online een pensioenaanvraag indienen: http://www.onprvp.fgov.be/nl/about/paginas/pensonline.aspx
   Dit geeft je alleszins inzicht in jouw loopbaan/pensioenrechten. Aangezien je in 1989 met behoud van pensioenrechten gestopt bent, kan je vanaf je 55ste een aanvraag indienen. Let wel op, door de wetswijzigingen, uitgevoerd door de regering Di Rupo I zijn er een aantal dingen gewijzigd in de opbouw van jouw pensioenrechten + verwarmingstoelage.

   Met vriendelijke groet

   Namens het bestuur

  1. Hallo Gi,

   Wat bedoel je met “waar blijft de gelijkschakeling”? Er is op dit moment geen enkel verschil meer in de behandeling. Of dat een voordeel is, dat is een andere vraag. Wat er in het verleden gebeurt is, dat blijft een persoonlijke keuze die je gemaakt hebt, met alle consequenties die eraan vasthangen. Wij weten ook dat men een hele hoop mensen bewust misleid heeft en daardoor ook hun keuze beïnvloed heeft. De grote schuldigen hier zijn de toenmalige vakbondsleiding en ook een aantal mensen van het hoger kader. Verdeel en heers, dat was de grote truc. En inderdaad, vele duizenden liepen toen in de val. Jammer genoeg kunnen wij de klok niet terug draaien. Want eerlijk gezegd, wij hadden veel liever blijven werken in de mijn. Dat was de enige goede oplossing, je kon er eerlijk een goede boterham verdienen en zoals velen het kunnen beamen, in een positieve sfeer van kameraadschap. En geloof nu toch niet de zever dat er geen toekomst is voor steenkool, waarom wordt er dan zoveel steenkool ingevoerd uit het buitenland? Nu blijft er in Limburg alleen nog een woestenij over, waar handenarbeid niet meer gevraagd is, en waar er dagelijks karavanen van camionettes en wagens op en af rijden naar Brussel of Antwerpen, omdat er hier geen werk is, geen infrastructuur is, geen openbaar vervoer is, geen échte politiek wil is. Maar enfin, volgend jaar hebben we nog eens de kans om onze “leiders” aan te duiden…

   Mvg

   Robert, Secretaris

   1. Het heeft allemaal te maken met de Europese discriminatie, in andere Europese landen is dat ook zo, kommer en kwel voor mijnwerkers. Van het statuut blijft er niets meer over. Erg is dat voor iemand die zijn twee grootvaders ziet verstikken van een stoflong, zijn vader de mijn moest verlaten vanwege talrijke breuken en dan zelf persoonlijk bijna kapot blijft wegens laksheid in de veiligheid in de mijn, nadat men beslist heeft de mijn te sluiten. En nu gaan die onnozele politiekers de Europese lijn gaan volgen en mijnwerkers die het gevaarlijkste beroep ter wereld uitvoeren behandelen als een geheim nummer dat nooit gebeurt is. Ik vraag mij af wie hier er beter van is geworden.

    1. Hallo Tony,

     Het verleden kan je niet meer ongedaan maken, en inderdaad, er zijn heel wat “kalveren verdronken” vooraleer er passende maatregelen getroffen werden. Qua veiligheid waren we als KS toch wel vooruitstrevend, bezoek maar eens andere mijnen in het buitenland, je zal versteld staan. Maar het is wel aan ons, mijnwerkers, om te zorgen dat we niet vergeten worden.

     Mvg

     Robert, Secretaris

 22. hoi
  ik ben terug bij de r v p in hasselt ge gaan daar kreeg ik te horen dat alles van de mijn gedaan is
  u moet werken tot u 62 dat was de uit leg deur open en buiten

  wat is dat voor uitleg
  groeten

  1. Danny,

   Je kan online jouw persoonlijke toestand opvragen via deze link: http://www.onprvp.fgov.be/NL/futur/paginas/default.aspx
   Er zijn zovele factoren die enkel jijzelf kan beantwoorden om een correct antwoord te bekomen. Ik raad je dan ook aan om online de aanvraag in te dienen en alle (persoonlijke) vragen daar in te vullen. Het is inderdaad zo (maar dat staat op deze site) dat vanaf 31/12/2011 er een gelijkschakeling is van de pensioen voor alle werknemers, dit wil evenwel niet zeggen dat wat voor die datum was verdwijnt of dat er daar geen rekening mee wordt gehouden.

   Mvg namens het bestuur

   Robert

 23. Geachte, in het Museum van de Mijnwerkerswoning in Eisden kregen we laatste tijd voormalige mijnwerkers op bezoek die, met hun persoonlijke papieren voor ons archief, een brief van het “overlijdensfonds” toonden. Zij vroegen zich af: we hebben destijds voor dit fonds bijdragen betaald. Wat is er nu van dit fonds…? Bestaat het nog…? Wij konden, zoals U wel kunt begrijpen, hen hierop geen zinnig antwoord geven. U weet ongetwijfeld wel een antwoord op die vraag.
  Met onze dank voor de aandacht aan onze vraag besteed, groeten we vriendelijk;
  Jan Kohlbacher

  1. Beste Jan,

   Volgens de info die we verkregen is het overlijdensfonds afgeschaft. Het zou zeven jaar na 1996 zijn afgeschaft. Dit geld trouwens ook voor het overlijdensfonds voor werknemers. Enkel voor de ambtenaren (die ervoor moeten betalen door het inhouden van een bijdrage op hun pensioen) bestaat er momenteel nog een overlijdensfonds. Minister A. Decroo wilde dit ook afschaffen maar is onder druk van de vakbonden gezwicht. Hij wou het afschaffen vanaf 01 januari 2015 en dit voor iedereen of je er aan had bijgedragen of niet (lage pensioenen moeten niet bijdragen). Na een juridische doorlichting bleek dat dit juridisch niet mogelijk was.
   Voor de mijnwerkers (waarvoor ook een bijdrage werd betaald door NV Mijnen) kon geen beroep gedaan worden op een juridische aanvechting omdat NV Mijnen niet meer betaalde en de termijn van zeven jaar ook niet juridisch kan worden aangevochten.

   Met vriendelijke groet

   Robert

   namens het bestuur

 24. Aan het bestuur.
  Onlangs heb ik een lang telefonisch gesprek gehad met de RVP en waar ik als ondergronds
  mijnwerker naar uitkeek heb ik geen recht op kreeg ik te horen.
  Ik heb als lid heb op bijeenkomsten aan bestuursleden en aan de vakbonden de vraag
  gesteld als men 55 jaar is dat men de ondergronds gewerkte jaren krijgt uitbetaald en ik
  kreeg ja te horen .Wat is er nu van,RVP zij zelfs dat het bestuur ons maar eens belt.

  1. Hallo Waldo,

   Dit is wat officieel is (en wat wij tot op heden ook altijd gecommuniceerd hebben):

   Als je niet onder de speciale mijnwerkersregelingen valt (die tot 31/12/2012 ongewijzigd bleven), zit je dus onder het algemeen stelsel van pensioenen: op dit moment betekend dit voor jou dat je dan pensioengerechtigd bent op je 60ste mits je 42 jaren gewerkt hebt. Je kan online jouw persoonlijke toestand raadplegen op de volgende linken:
   http://www.onprvp.fgov.be/nl/about/paginas/mypension.aspx
   De recentste wijzigingen/informatie over pensioenen vind je hier:
   http://www.onprvp.fgov.be/NL/futur/news/paginas/ReformOverview.aspx#c
   Specifieke regeling aangaande mijnwekers leeftijden/loopbaan:
   http://www.onprvp.fgov.be/NL/profes/benefits/retirement/special/miner/age/Paginas/default.aspx

   Met vriendelijke groet

   Robert

 25. Beste redactie en mede kompels
  Ik heb 22 jaar ondergronds gewerkt , steeds in productie ,dus aan kolenfront! Nu het noodlot wil dat ik van 2004echtgescheiden ben ,dus pensioen als alleenstaande krijg ,1400€, als je 600€huur moet betalen blijft er 800€ over,nu heb ik 22jaar afgedragen voor een gezinspensioen !, met een beetje pech (echtscheiding)word je door de pensioenkas bubbel gestraft! ik vind het pensioen voor iemand die 22jaar ondergrond in de knoken heeft en dan in dit geval echt te weinig en gewoon triest !

 26. beste,
  heb de jaren 86-87-gewerkt als mijnwerker via tikb zoals nog 100 ander
  88 gewerkt als stagair ( erkend als mijnwerker op pensioenkas)
  hebben wij ook recht op pensioen op 55 jaar of hoe zit dat

  1. Hallo Marnik,

   Jullie zijn inderdaad de groep de het meeste benadeeld werd bij de sluiting. De jaren die je werkte in de mijn + de jaren die gelijkgesteld zijn zullen als mijnwerkersjaren tellen. Voor de daarop volgende jaren is er echter geen gelijkstelling voorzien voor jullie groep, bij het sociaal overleg van toen is daar geen rekening mee gehouden. Je valt dus onder het algemeen stelsel van pensioenen, op dit moment betekend dit voor jou at je dan dan pensioengerechtigd bent op je 60ste mits je 42 jaren gewerkt hebt. Je kan online jouw persoonlijke toestand raadplegen op de volgende link
   http://www.onprvp.fgov.be/nl/about/paginas/mypension.aspx
   De recentste wijzigingen/informatie over pensioenen vind je hier:
   http://www.onprvp.fgov.be/NL/futur/news/paginas/ReformOverview.aspx#c

   Met vriendelijke groet

   Robert

 27. En nog iets gehoord over de exmijnwerkers moeten deze nu tot hun 67 blijven werken.of worden we nog gelijk gesteld.Met de zweeds regering die niet weten dat er ooit mijnen zijn geweest in limburg denk ik zo.

  1. Hallo Gi,

   Als je niet onder de speciale mijnwerkersregelingen valt (die tot 31/12/2012 ongewijzigd bleven), zit je dus onder het algemeen stelsel van pensioenen: op dit moment betekend dit voor jou dat je dan pensioengerechtigd bent op je 60ste mits je 42 jaren gewerkt hebt. Je kan online jouw persoonlijke toestand raadplegen op de volgende linken:
   http://www.onprvp.fgov.be/nl/about/paginas/mypension.aspx
   De recentste wijzigingen/informatie over pensioenen vind je hier:
   http://www.onprvp.fgov.be/NL/futur/news/paginas/ReformOverview.aspx#c
   Specifieke regeling aangaande mijnwekers leeftijden/loopbaan:
   http://www.onprvp.fgov.be/NL/profes/benefits/retirement/special/miner/age/Paginas/default.aspx

   Met vriendelijke groet

   Robert

 28. geachte,ik heb op de mijnschool in eisden gezeten en daarna in de mijn van eisden 7,5 gewerkt ondergronds en daarna gekozen voor de premie 800.000 en 1jaar herscholing gevolgd van de mijn uit (school was op de mijnsite)daarna 5.5 jaar op nedcar gewerkt(born nederland)en al 21jaar op vasco tot heden, ben nu 50jaar wat komt er voor mij aanmerking ivm mijn pensioen?wachtend op antwoord mvg freddy.

  1. Hallo Freddy,

   De keuze die je maakte (800.000 zonder statuut als mijnwerker) brengt jou in het algemeen stelsel. De effectieve (geldige) jaren worden genomen voor het berekenen van jouw pensioen. Je kan altijd online bij de pensioendienst jouw dossier opvolgen (https://mypension.onprvp.fgov.be/nl/mypension/paginas/login.aspx?mypension=true)
   Ook jouw leeftijd speelt een rol. Je kan op mypension de huidig geldende voorwaarden voor je pensioen/pensioenaanvraag terugvinden.

   Mvg

   Robert

  1. Wegens de privacy-wetgeving kunnen wij jou hierbij niet van dienst zijn. Neem best contact op met de RVP Hasselt zelf

 29. hallo ik heb van 1980 tot 1988 in winterslag mijn gewerkt ,mijn vraag is zijn al die vakbonden niet eens bekwaam de mensen te informeren wat er toch aan de hand is ik heb ook in de bouw 25 JAAR GEWERKT als metser en ben nu al 3 jaar 33% invalide en doe PWA werk
  MIJN VRAAG IS ZIJN DEZE JAREN GELIJKGESTELD VAN PWA voor mijn pensioen want dat staat op mijn formulier dat ik elke maand moet inleveren dan zou ik toch op mijn 59 e al 45 JAAR GEWERKT HEBBEN?

  1. Hallo Christo

   Je kan je eigen stand van zaken online opvolgen bij de pensioendienst (en ook daar vragen stellen)

   https://mypension.onprvp.fgov.be/nl/mypension/paginas/login.aspx?mypension=true

   Als de jaren die je gewerkt hebt in de Mijn allemaal meetellen:

   1980-1988 => 8 jaar mijnwerker
   Je hebt een keuze gemaakt uit het eerste keuzepakket => je moet minstens 10 geldige jaren als mijnwerker hebben gewerkt voor het mijnwerkersstatuut, daardoor val je onder het normale stelsel.

   Je hebt 25 jaar in de Bouwsector gewerkt
   PWA werk => dan ben je ingeschreven bij de rva, die jaren tellen volgens mij mee voor je (normaal)pensioen, het is me wel niet duidelijk hoelang je dit al doet (je spreekt van 3 jaar)
   25+8+3 => 36 jaar
   Hoe jij aan 45 jaar komt is me echter niet duidelijk.

   Om op pensioen te kunnen gaan moet je evenwel ook een bepaalde leeftijd bereikt hebben (zie onderstaande tabel.
   Tot 2012 kon u na een loopbaan van 35 jaar vervroegd met pensioen gaan op 60 jaar.
   Sinds 2013 worden de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden geleidelijk verhoogd volgens het onderstaande schema:
   Datum Minimumleeftijd Loopbaanvoorwaarde Uitzonderingen lange loopbanen
   2012 60 jaar 35 jaar /
   2013 60,5 jaar 38 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 40 jaar
   2014 61 jaar 39 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 40 jaar
   2015 61,5 jaar 40 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 41 jaar
   2016 62 jaar 40 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 42 jaar
   61 jaar, bij loopbaan van 41 jaar
   2017 62,5 jaar 41 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 43 jaar
   61 jaar, bij loopbaan van 42 jaar
   2018 63 jaar 41 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 43 jaar
   61 jaar, bij loopbaan van 42 jaar
   vanaf 2019 63 jaar 42 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 44 jaar
   61 jaar, bij loopbaan van 43 jaar

   Met vriendelijke groet,

   Robert

   Secretaris KS Vriendenkring
   info@mijnwerker.info

 30. Hallo Robert,
  Ik heb van 1979 t/m 1990 in de kolenwasserij van Beringen gewerkt(gelijkgesteld met ondergrond) en ben van1991 al arbeider.Eind 2011 is er verandering gekomen in het pensioenstelsel op dat moment had ik 11jaar kolenwasserij en 20 jaar als arbeider,normaal kan ik in 2017 op pensioen dan ben ik 55jaar.Mij vraag is tweeledig ,de mindere jaren in die periode kunnen die vervangen worden door betere?En worden die berekend in 30ste of in 45ste?

  1. Hallo Johan,

   Op deze website (is van de Dienst pensioenen zelf) staan de huidige voorwaarden duidelijk uiteen gezet:

   http://www.onprvp.fgov.be/NL/profes/benefits/retirement/special/miner/age/Paginas/default.aspx

   Je kan op de website van de dienst pensioenen, jouw persoonlijke status op het vlak van je pensioen, jaren en degelijke, opvolgen (heb je een token of een EID-kaartlezer voor nodig

   Met vriendelijke groet,

   Robert

   Secretaris KS Vriendenkring
   info@mijnwerker.info

 31. SORRY VOOR MIJN VERKEERDE informatie
  ik heb namelijk van 1980 tot 1988 GEWERKT in de KS winterslag als ondergronder en daarna tot 2010 in de bouw als metser en na 2010 ben ik al 5 JAAR tot nu werkloos en pwa werk als 33 % invalide ;
  dus volgens uw berekening als mijn jaren werkloos en pwa gelijkgesteld zijn en ik pwa blijf verder doen dan ben ik op pensioen als ik 61 JAAR ben omdat ik dan ook 44 JAAR zal hebben en ik ben van 16 JAAR begonnen ;klopt dat ?

 32. Hallo

  Ik heb een vraag heb gewerkt in de mijn waterschei van ’82-’87 .
  in november 2015 belde ik t pensioendienst met de vraag of en wanneer ik op pensioen kon gaan na enkele interne telefoontjes kreeg ik de mededeling met , maar mijnheer zoals we u dossier bekijken had u 3 jaar geleden op pensioen kunnen gaan.
  want we tellen dat u 20 jaar als gelijkgestelde mijnwerker in uw loopbaandossier en u zit al aan 33 loopbaanjaren.
  dus heb het aangevraagd maar kreeg antwoord van rvp dat ik over 4 jaar weer mocht aanvragen.
  wat ik mij afvraag heb 2 documenten waar zwart op wit staat dat tot 2002 al mijn jaren gelijkgesteld staan als mijnwerker.
  nu zegt men dat had nooit gemogen rva heeft de fout gemaakt maar het staat er wel op in mijn loopbaan dossiers.
  wat nu.

  Mvg

  Mo

  1. Hallo Mo,

   De wetgeving rond de pensioenen wijzigt constant. Toch klopt er ergens iets niet met wat jij vertelt. Als je inderdaad 20 jaar als gelijkgestelde ondergrondse mijnwerker zou hebben, dan zou je idd al met pensioen kunnen zijn.
   Je kan online ook jouw pensioendossier opvolgen. Ik weet niet wat er mis gegaan is bij jou, maar als je in Hasselt je aanvraag hebt ingediend en de info die je zegt te hebben gekregen ook van de RVP te Hasselt kwam zou er geen probleem mogen zijn.
   http://www.onprvp.fgov.be/NL/profes/benefits/retirement/special/miner/who/Paginas/default.aspx

   Mvg

   Robert

 33. Beste,
  Mijnwerkers die 5 jaren dienst hadden in kolenwasserij bij de sluiting keuze 8 in 1989 KS-ZOLDER krijgen het statuut van de kolenwasserij
  Nu echter zijn er mijnwerkers zoals ik, die voor die 5 jaren kolenwasserij een paar jaar bovengrond hebben gewerkt.
  Wij krijgen het statuut van bovengrond en er staat vermeld dat mensen van kolenwasserij effectief 10 jaar moeten gewerkt hebben.
  Dit slaat toch nergens op.
  Graag uitleg

 34. hallo, heb ondergronds gewerkt in eisden van sept 78 tot 87 net geen 10 jaar maar zie op my pension dat de 3 volgende jaren aangeduid zijn als mijnwerker gelijkgestelde dagen en ben vanaf 1990 tot op heden nog steeds aan het werk ben 55 jaar wat levert mij dat op mvg raymond.

  1. Hallo Raymond,

   allereerst mijn excuses voor de late reactie. Ik hoop (vermoed) dat je ondertussen toch eens contact genomen hebt met de Rijksdienst voor pensioenen te hasselt om dit uit te klaren. Afhankelijk van je keuze en geldige dienstjaren zal men dan kunnen zeggen of je rechthebbend bent en hoeveel dat jou oplevert.

   Mvgh

   Robert, Secretaris.

 35. Geachte,
  Mijne man heeft ook 8 jaar in de mijn in waterschei gewerkt,ondergronds. Kan hij daarvan bij trekken bij zijn pensioen of eerder op pensioen gaan.hij is nu in brugpensioen. Waar moeten we zijn voor meer inlichtingen,adres of telefoon nr graag.
  Dank u
  Freddy

  1. Hallo Gilberte,

   Om op jouw vraag te kunnen antwoorden zijn er nogal wat vragen die eerst betantwoord moeten worden. Om jouw mans’ pensioenstatus te kennen kan je online via mypension op de pensionsite inloggen. Daar zouden normaal alle jaren vermeld moeten staan die meetellen voor het pensioen. Je kan ook best via de Pensioendienst in Hasselt: Ridder Portmansstraat 16, 3500 Hasselt een aanvraag indien voor een mijnwerkerspensioen. Afhankelijk van de keuze die je man gemaakt heeft bij de sluiting van de mijn, het aantal jaren met voldoende werkdagen, gelijkgestelde jaren, bovengronds of ondergronds mijnwerker, het aantal gewerkte jaren die niet gelijkgesteld zijn aan mijnwerkersjaren en die mee mogen tellen, de leeftijd, kan er een pensioenaanvraag ingediend worden.

   Ter verduidelijking: je man heeft gekozen om de mijn te verlaten bij de tweede keuze 8 => dan tellen de jaren die hij gepresteerd achteraf mee als gelijkgestelde mijnwerkersjaren. Uitzonderingen hierop: hij is gaan werken bij de gemeente, een overheidsdienst, bij de post, beroepsmilitair of heeft als zelfstandige een activiteit gestart => in al die gevallen zullen die jaren niet meetellen. Bij een zelfstandige activiteit is er dan ook nog het extra nadeel dat de berekeningsgrondslag veranderd (dwz het pensioenbedrag wordt dan zeer laag). Je ziet het is niet zo simpel om een juist antwoord te kunnen geven. Daarom informeer je best jezelf via de site van mypension, en neem dan contact op met de RvP in Hasselt. Je kan altijd aanvragen, er is geen verplichting om ook effectief op pensioen te gaan. Let ook op, eens de keuze genomen om op pensioen te gaan, is de berekening ervan definitief, je kan hier niet meer op terug komen.

   Met vriendelijke groet,

   Robert

   Secretaris KS Vriendenkring
   info@mijnwerker.info

 36. Dag mensen van mijnwerker.info, ik ben een student aan de UCLL in Hasselt en mijn Bachelorproef gaat over de mijnen van België (Genk). Ik ben nog op zoek naar meer informatie over het oude systeem van pensioenregelingen en de lonen van de mijnwerker uit die tijd (tussen 1930 en 1970). Zou u/zouden jullie mij hierbij wat kunnen helpen?

  Alvast heel erg bedankt!

  Met vele groeten,
  Ramona Brilman

  1. Hallo Ramona,

   Dank zij mijn collega Erik hebben we volgende info voor jou:
   Blijkbaar heeft de KUL een archief van de mijnwerkers onder de naam KADOC (van ACV). Mogelijk is daar iets te vinden.
   De lijst met dossier vind je op het net onder centrale der vrije mijnwerkers KADOC kuleuven.
   Daarnaast is er nog Cosimo – Ons mijnverleden. Die zouden gegevens hebben vanaf 1924. De site is blijkbaar momenteel in onderhoud.
   Dan heb je nog de archieven van Het Nationaal pensioenfonds voor mijnwerkers, ondergebracht in het Rijksarchief.
   Hopelijk kan je hier iets vinden.

  2. Dag Ramona,
   ik heb uw vraag gelezen. ik ben een zoon van een oud mijnwerker.
   Mijn vader is inmiddels overleden en ik ben op zoek naar pensioen van hem. Ik zou graag met u in contact willen komen. Ik vermeld hierbij mijn email
   willem.wonnink190@kpnmail.nl. Zou het op prijs stellen als ik via de mail met u in contact zou kunnen komen.

   met vr groet

   Willem Wonnink

 37. deze jong regering kent geen mijnwerkers mijnwerkers bestaan niet meer alles in doofpot leugens en nog eens leugens alles is weg gedaan wij mijnwerkers zijn een last voor de regering veel woorden bij de verkiezingen maar geen daden en zo is het altijd en zal het ook altijd blijfen eerst de rijken en dan pas de armen zo is het altijd geweest

  1. Hallo Paul, wel een heel late reactie van mij, maar uit je opmerking blijkt niet waar je zo verontwaardigd over bent. Dat de heren in Brussel vooral zichzelf eerst bedienen, dat weten we allemaal, maar we krijgen regelmatig de kans om ze op betere gedachten te brengen door onze stem uit te brengen bij de verkiezingen en ze af en toe in nauwe schoenen te brengen. Vooral de sociale media hebben hun gevoeligheid en reactiesnelheid verhoogd. En ze af en toe eens laten weten dat we nog bestaan helpt uiteraard ook

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.