KS-Vriendenkring nodig uit op 30 september 2017

Op 30 September 1992 werd de laatste KS-zetel Zolder gesloten. Hiermee kwam een einde aan de steenkolenwinning in België.

Het is dus op 30 September 2017 precies 25 jaar geleden dat wij, mijnwerkers, deze bittere pil te slikken kregen.

Ondanks het zware en ongezonde werk, was werken in en op de mijn iets speciaals. Diegenen die het mochten meemaken kijken hierop nog met trots en fierheid op terug. Komen we onze makkers van weleer toevallig tegen, dan komen de verhalen terug boven.

Daarom wil de KS-Vriendenkring op 30 september 2017 iedereen uitnodigen op de KS-Zolder mijnsite, zodat we nog eens allemaal samen deze verhalen en vriendschappen kunnen ophalen.

Wil jij hieraan meewerken ? We zoeken medewerkers en sponsoren, zodat we er een onvergetelijke herdenking kunnen van maken.

Stuur een mailtje met jouw gegevens naar info@mijnwerker.info

Alvast hartelijk dank namens het bestuur

Robert
Secretaris KS Vriendenkring

Hommage aan de echte mijnwerker

Vandaag was ik samen met onze voorzitter, Michel op een begroeting. Onze goede vriend en collega Bèr (Robert) Goossens is overleden op 14 mei 2016.

Bèr stond erop als een échte mijnwerker te gaan. De blauwe kiel, helm, mijnlamp lagen mee opgebaard. Naast hem een foto waarop hij samen met andere collega’s in volle actie was. Bèr, een voorvechter, een man die vooraan stond, op de barricaden, Klaar om te vechten voor wat ons lief was, voor zijn kameraden, zijn mensen.

Maar bovenal een echte mijnwerker, in hart en nieren!

Het is aan dit soort mensen dat wij veel te danken hebben. Zij stonden mee aan de wieg van akkoorden, waardoor vele duizenden mijnwerkers een waardige compensatie kregen, op vervroegd pensioen konden gaan. We hebben niet kunnen voorkomen dat de mijnen gesloten werden, maar we hebben héél zeker het leed kunnen verzachten. Is het nu allemaal in kannen en kruiken ? Heel zeker niet, er zijn nog steeds pijnpunten, oneerlijkheden, een onbetrouwbare en wispelturige overheid, …   Velen denken “laat maar bollen”. Maar het is juist dan dat de dingen ontsporen.

Bèr verlaat ons nu. Maar maant ons tegelijkertijd om waakzaam te blijven. Hou ons verleden, onze kameraadschap in ere. Help en steun elkaar. Eens een mijnwerker, altijd een mijnwerker !

Robert, Secretaris KS Vriendenkring

Zwartberg, 31 Januari 1966

zwartbergHet is op zondag, 31/1/2016, exact 50 jaar geleden. De mijnwerkers kwamen in opstand tegen de sluiting van de mijn. Dit protest zou door de uitermate repressieve reactie van de toenmalige overheid uitmonden in een regelrecht drama. Wat startte als een vreedzame betoging, waarbij mijnwerkers mét vrouw en kinderen in opstapten om te protesteren tegen de sluiting(de Mijn van Zwartberg moest sluiten omdat de verlieslatende Waalse mijnen sloten, en het communautaire evenwicht moest ten koste van de Limburgse mijnwerkers bewaard blijven) escaleerde snel door het optreden van de rijkswacht. De verontwaardiging bij de mijnwerkers was zo groot dat het protest escaleerde. De rijkswacht riep de hulp in van het leger (paracommandos) omdat men een burgeroorlog vreesde. Vele gewonden waren het gevolg en de namen van Jan Latos en Valère Sclep, beiden op 31 januari doodgeschoten, werden wereldnieuws. Het zware protest dwong echter de regering op de knieën en er werd een concept uitgetekend dat ook bij de sluiting van de laatste mijnen van Houthalen, Eisden, Winterslag, Waterschei, Beringen en Zolder gebruikt zou worden: het reconversieplan, waarbij de mijn pas dicht zou gaan als er vervangende tewerkstelling voor alle mijnwerkers gevonden was.

HBVL Bijlage

De WereldMorgen

Een fijne Sint Baar…

4 december herdenken we onze patrones, de heilige Sint-Barbara. Vroeger was dat het moment van de kolenslag, nog eens echt laten zien uit welk hout we gesneden waren, en daarna, met de hele ploeg op stap. Heel veel pinten hebben we zo samen gedronken en veel plezier gemaakt.

En bij die pinten werden dan straffe verhalen verteld, het één nog straffer dan het ander. .. en soms kwam zelfs de putheks ter sprake… nu moet het lukken dat we daar zelfs nog ne foto van terug gevonden hebben 😉

putheks

Sint-Barbara was ook de dag waar we samen onze kameraden herdachten, want niet iedereen heeft het geluk nog een Sint-Baar, gezond en wel, mee te maken. Blijf Sint-Baar vieren, zo lang als je kan, zoek die oude makkers terug op, maak er een fijne dag van! Dat wensen wij jullie allen toe

Namens het Bestuur

Robert, Secretaris

Loopbaaninformatie

Hebt u als ex-mijnwerker nood aan attesten en dienststaten als bewijs van uw loopbaan als mijnwerker? Richt u tot de Dienst voor uitkeringen.

U hebt in het Kempisch bekken gewerkt: de dienst “Loopbanen” van de Dienst Uitkeringen – Mijnwerkers – Kempen heeft de loopbaangegevens. Wend u tot deze dienst als u een overzicht van uw dienstjaren nodig heeft (zie contact)

 • mijnwerkers@riziv.fgov.be
 • Tel.: +32(0)11 45 77 68 of +32(0)11 45 77 61
 • Invaliditeitspensioen : +32(0)11 45 77 63
 • Loopbaangegevens : +32(0)11 45 77 68
 • Diensthoofd: +32(0)11 45 77 61
 • Fax : +32(0)11 45 77 60
  Dienst voor Uitkeringen – mijnwerkers –Kempen
  Guffenslaan 33
  3500 Hasselt

Nederland: 2015 is het jaar van de Mijnen

In 2015 is het 50 jaar geleden dat de sluiting van de Nederlandse mijnen aangekondigd werd in De Toespraak. 2015 is het Jaar van de Mijnen, M2015. De mijnhistorie heeft zijn stempel gedrukt op Zuid-Limburg. De geschiedenis en de gevolgen van het mijnbouwverleden voor met name de Westelijke en Oostelijke mijnstreek zijn nog steeds merkbaar. Daarom worden er in M2015, Jaar van de Mijnen, talloze activiteiten, tentoonstellingen en programma’s georganiseerd

In het kader van dit gebeuren bij onze buren, brachten een aantal Nederlandse ex-mijnwerkers een bezoek aan onze regio. Terwijl men in Nederland na de sluiting van de laatste mijn in 1975 ervoor koos om alles te slopen, waren ze verrast en ontroerd dat het Mijnerfgoed hier bewaard en gevaloriseerd werd (alhoewel het nog beter zou kunnen, naar onze bescheiden mening).

Mijnen in Zuid-Limburg

Mijnerfgoed

Ons Mijnverleden

Mijnwerkers-treffen Waterschei

We hadden het getroffen, het was een schitterende dag om al die oude makkers nog eens terug te zien. Een 500-tal mijnwerkers, afkomstig van alle voormalige Mijnzetels en zelfs delegaties uit Nederland en Duitsland zakten op zaterdag 7 maart af naar het hoofdgebouw van zetel Waterschei (C-mine, voor de jongere generatie ;-)).

Er werden weer tonnen kool gemaakt, zoals altijd als mijnwerkers elkander tegen komen, de pintjes smaakten maar vooral het treffen was voor iedereen een succes. Zéker voor herhaling vatbaar!

Lees hieronder meer over het treffen:

Het Laatste Nieuws

Het Belang van Limburg

Het Nieuwsblad