Pensioenaanvraag

Beste vrienden, uit de reacties blijkt dat jullie massaal de oproep (men spreekt over meer dan 600 aanvragen totnutoe) volgen. Toch zijn er nog heel wat vragen ivm de te volgen procedure. Hier ons advies:

Neem PERSOONLIJK contact op met de RVP-Hasselt. Laat je niet afschepen dat je niet daar moet zijn, volgens de Minister van Pensioenen is enkel de RVP-Hasselt bevoegd over de mijnwerkerspensioenen.  Vraag ALTIJD een schriftelijk officieel document van je persoonlijke pensioentoestand. Hou ons op de hoogte (stuur ons een kopie van het document per email naar info@mijnwerker.info), we kregen wel al mails, maar we kunnen enkel werken op basis van officiële documenten. Meen je recht te hebben en kreeg je een negatief antwoord: wend je tot de vakbond waarbij je aangesloten bent.

Het nieuwe KB is op 30/4/2012 verschenen

Publicatie_2012022166

Klik op de link hierboven, en je kan het op 30 april 2012 gepubliceerde Koninklijk Besluit zelf lezen. Welk zijn de stappen die je nu moet nemen?

  1. Volg onze raad op: neem contact op met de Rijksdienst van Pensioenen te Hasselt (en nergens anders !!!) en dien je aanvraag tot mijnwerkerpensioen in bij hen. Je zal van hen een schriftelijk antwoord krijgen.
  2. Is dit antwoord negatief en meen je toch recht te hebben op een mijnwerkerpensioen? Neem dan contact op met je vakbond. De vakbonden hebben toegezegd om juridische ondersteuning te geven voor de mijnwerkers die benadeeld zijn.
  3. WACHT niet af, heb je recht op je mijnwerkerspensioen, neem het dan!

We zouden het op prijs stellen als iedereen ons tevens op de hoogte houdt van de evolutie van zijn dossier (mailen naar info@mijnwerker.info).

Dat dit Koninklijk besluit er nu zo snel gekomen is, is te danken aan de belangeloze inzet van enkele mijnwerkers die er in slaagden om de boodschap over te brengen aan een snel groeiende groep ex-collega’s. Ook de vakbonden zijn van in het begin aan onze kant komen staan, een wapenfeit dat we zeker niet mogen vergeten!

Ze mogen alleszins zeggen van koolputters wat ze willen, maar we zijn wel solidair! Ook al zijn we méér dan 20 jaar later, de vlam brandt nog steeds!

We zijn er in geslaagd om de aanval die op de pensioenen van alle 27382 mijnwerkers was ingezet te counteren. De herberekening van de pensioenen was namelijk de volgende stap. Het KB stelt nu ook deze financiele voordelen (zoals de verwarmingstoelage) waar we recht op hebben veilig.

We zijn er in geslaagd om bijna alles terug recht te zetten wat bij de regeringsvorming zomaar van tafel was geveegd. En dit omdat jullie één blok vormden. Zolang wij dat blijven doen, wordt er met ons rekening gehouden.

Er is echter nog steeds een probleem voor 12 bovengronders volgens het ministerie van pensioenen. Volgens diezelfde bron is men op zoek naar een oplossing voor deze mensen conform de afspraken van 1989. Ons standpunt is klaar en duidelijk: geen enkele mijnwerker laten we in de steek! Samen zijn we sterk. Zolang we alles op de voet volgen, samen met jullie, zijn we een factor waar men mee rekening houdt. Spreek erover met jouw ex-collega’s, laat hen ook intekenen op onze site. Hoe meer mijnwerkers we kunnen bereiken, hoe sterker we zijn.

Hou onze site in het oog, binnenkort nodigen we jullie uit maar dan onder de naam KS-Vriendenkring. Dat wordt de vereniging die in toekomst onder meer jullie mijnwerkersbelangen zal behartigen.

 

Geduld aub !!!

We krijgen heel wat reacties, en hebben er ook begrip voor dat men zo snel mogelijk klaarheid wil. Er zijn er ook die menen dat wij zomaar dingen uit onze hoed kunnen toveren. Nu dat is NIET zo! We gaan geen dingen verkondigen die niet waar zijn, we gaan geen valse hoop wekken. Zolang als we geen concrete bewijzen hebben, publiceren we liever niets. Hou je ondertussen aan dat wat gezegd werd op de meeting van 22/2/2012 en hou ons op uw beurt ook op de hoogte!

Deze site heet “mijnwerker.info” en de vereniging “ksvriendenkring“. It’s all about us => wij maken geen onderscheid tussen Oost, West, … !!! Wij  mijnwerkers van KS, werden allemaal herhaalde keren bedrogen, belogen én bestolen. Hebben jullie nu nog altijd niet begrepen wat “verdeel en heers” betekent?

Info-vergadering Mijnwerkersstatuut 11 maart UPDATE

Welkom bij Mijnwerker.info, de onafhankelijke info-site voor mijnwerkers !

Er kwamen meer dan 350 mijnwerkers opdagen. De zaal was overvol. De verschillende sprekers gaven aan dat we op dit moment nog volledig op drijfzand staan. Sinds de afschaffing van het statuut per 31/12/2011 kunnen ook de diensten van de RVP geen informatie meer geven aangaande de mijnwerkerspensioenen. Dit zal zolang duren totdat er een nieuwe wet gestemd is. Op dit moment hebben we “het klad” van een wetsontwerp gekregen, wél met de uitleg dat alle partijen er “inhoudelijk” eens over zijn. Deze partij, mijnwerkersstatuut en vertegenwoordiger van de mijnwerkers, is het alleszins niet eens met de inhoud van “het klad”. We hebben ook de grootste twijfels aan de cijfers waarmee men probeert te minimaliseren (en verdelen). Tussen de aanzwezigen waren er alleszins al een heel pak meer dan “12” !

Bovendien heeft men altijd tegen ons gezegd dat de akkoorden, afgesloten in 1989 onwrikbaar zouden zijn, terwijl nu toch blijkt dat die akkoorden maar een vodje papier zijn voor deze regering. Aangezien men de stop uit de fles getrokken heeft is nu ook de “geest uit de fles”.  Uit alle reacties die we mochten ontvangen stellen we immers vast dat er zoveel onrecht en verschillen zijn gemaakt om de groep mijnwerkers te verdelen. Hoog tijd voor rechtvaardigheid!

Ken je nog collega’s, vrienden of familie die ook in de mijn gewerkt hebben? Laat hen dan ook zo snel mogelijk registreren, zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken

Heb je op KS gewerkt, vul dan eerst je registratieformulier zo volledig mogelijk in. Wij houden iedereen die zich inschrijft op de hoogte via een nieuwsbrief.

Heb je vragen, dan is er ook plaats voorzien bij opmerkingen om die te stellen.

Reacties uit de pers:

Het Nieuwsblad 12 Maart 2012

TV Limburg 11 Maart 2012

HBVL 10 Maart 2012

Internetgazet 9 maart 2012